Project Attributes งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Lable and Tags)

catt021_600x400

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ

By | | No Comments

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography
(Flexible Pankaging-Flexography)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และ จำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้าง ของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

catt022_600x400

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

By | | No Comments

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure
(Flexible Packaging-Gravure)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และ จำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้า กว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว