แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์ (Catalogues / Booklets & Brochures) โดยเป็นงานพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า และ จํานวนหน้ามากกว่า 16 หน้าขึ้นไป