ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญ ในโอกาสต่างๆ (Postcards, Greeting Cards, Name Cards, and Invitation Cards) ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจํานวนสีที่พิมพ์