โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ (Postcards / Greeting & Invitation Cards) โดยกรณีที่เป็นขนาดเล็กมาก ขอให้ ติดกับฐานรองตอนส่งผลงานด้วย