สมาคมการพิมพ์ไทย

311, 311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซอย 15)ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. (+662) 719 6685-8 โทรสาร (+662) 719 6688

The Thai Printing Association

311, 311/1 Soi Soonvijai 4, Rama IX rd., Bangkapi Bangkok 10320
Tel. (+662) 719 6685-8 Fax. (+662) 719 6688


Find Us on Facebook

ดาวน์โหลดแผนที่