สมาคมการพิมพ์ไทยได้เริ่มจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 นับเป็น “ก้าวเล็กๆ ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่” สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ ที่นำพาสิ่งพิมพ์จากประเทศไทยสู่ตลาดโลก ให้ชาวโลกได้รู้จักถึงคุณภาพ สิ่งพิมพ์ที่มีมาตรฐานจากประเทศไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จะถูกนำไปประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ อาเซี่ยนที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป

การจัดงานได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเภทของรางวัล ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเภทของการแข่งขันในระดับสากล โดยแบ่งประเภทของการประกวดเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ รวมทั้งสิ้นถึง 28 ประเภทด้วยกัน คือ

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1-8 (1st-8th Thai Print Awards)

Awards Winner 1st

2006

Awards Winner 2nd

2007

Awards Winner 3rd

2008

Awards Winner 4th

2009

Awards Winner 5th

2010

Awards Winner 6th

2011

Awards Winner 7th

2012

Awards Winner 8th

2013