สารจาก นายวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์

ประธานจัดงาน

ในต้นปีที่ผ่านมานี้ เศรษฐกิจไทยมีอุปสรรคมากมายทั้งปัจจัยภายในประเทศและจากต่างประเทศ แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก และความกังวลจากวิกฤติต่างๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยก็ไม่ได้รับการยกเว้น ได้รับผลกระทบบ้างในภาคการส่งออก และการบริโภคสิ่งพิมพ์ในประเทศ ซึ่งนับเป็นปีที่ท้าทายมากในการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในปีนี้

งานประกวดในปีนี้จำนวนชิ้นงานไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา แต่หลังจากกรรมการตัดสินการประกวดได้เสร็จสิ้นภาระกิจ ปรากฏว่าผลงานในปีนี้ มีหลายชิ้นงานที่มีคุณภาพดีมาก สร้างความพึงพอใจให้กับคณะกรรมการจัดงาน มีผู้ที่ได้รับรางวัลมากกว่าปีที่ผ่านมาหลายบริษัท แนวอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ก็ยังเป็นหนึ่งในมาตรการของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเรา ซึ่งยึดมั่นในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และหลักการของการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกๆท่านเป็นอย่างดียิ่ง

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หลายครั้งที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของผู้ซื้อส่ิงพิมพ์ในต่างประเทศ หลายๆสำนักพิมพ์ในต่างประเทศได้สั่งซื้อสิ่งพิมพ์จากประเทศไทยซึ่งมีความพึงพอใจในคุณภาพงานพิมพ์มาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ในปีนี้และปีหน้าจะเติบโตขึ้นอีก

การตัดสินการประกวดสิ่งพิมพ์ในครั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 10 ท่าน ได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเลิศ ต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาตัดสินในครั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกส่งไปประกวดต่อยังประเทศสิงคโปร์ในงาน Asian Print Awards ซึ่งเป็นงานประกวดสิ่งพิมพ์ระดับเอเซีย ผลงานจากประเทศไทยในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเหรียญรางวัลมากเป็นอันดับหนึ่งเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะเหรียญทอง ในปีนี้จะมาประกาศผลที่ประเทศไทย จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ ผู้จัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติขอตั้งปฏิธานว่า จะดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม พร้อมที่จะก้าวหน้าไปกับอุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างยั่งยืน

ผลการประกวดที่ผ่านมา (Past Winner) 

Awards Winner 1st

2006

Awards Winner 2nd

2007

Awards Winner 3rd

2008

Awards Winner 4th

2009

Awards Winner 5th

2010

Awards Winner 6th

2011

Awards Winner 7th

2012

Awards Winner 8th

2013