สารจาก นางสาวพิมพ์นารา จิราธิศนนท์

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

สมาคมการพิมพ์ไทย ประสบความสำเร็จจากการจัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติทั้ง ๘ ครั้งที่ผ่านมาเป็น อย่างยิ่ง ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพิมพ์แห่งภูมิภาคอาเซียน โดยมีแนวความคิดหลักของการจัดการประกวดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจของไทยได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพทางด้านการพิมพ์ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาฝีมือการผลิตงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการด้านธุรกิจการพิมพ์ทั่วประเทศ

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ ๙ นี้ ภายใต้แนวความคิดของการจัดงาน ชื่อ “360 The Supremacy in Print” ซึ่งต้องการที่จะตอกย้ำความเชื่อมั่นของเหล่าผู้ประกอบการพิมพ์ ให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพงาน มาตรฐาน นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทั้งในโรงงานและพื้นที่ข้างเคียง และการประหยัดพลังงาน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดิฉันจึงใคร่ขอแสดงความขอบคุณมายังบุคคลต่างๆในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยที่ร่วมแรงร่วมใจให้การสนับสนุนสมาคมการพิมพ์ไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้งผู้สนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนรอง ผู้ที่ร่วมในการจัดงานทุกคน คณะกรรมการตัดสิน และผู้ประกอบการที่ส่งชิ้นงานเข้าร่วมการประกวดในปีนี้อย่างมากมาย

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในครั้งนี้ จะสามารถเป็นเครื่องยืนยันทางคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการด้านการพิมพ์ของไทย ให้แก่ผู้ซื้อสิ่งพิมพ์จากทั่วโลกเลือกใช้บริการทางด้านการพิมพ์ต่างๆจากประเทศไทยมากขึ้น และทำให้สิ่งพิมพ์ของไทยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสิ่งพิมพ์โลก และเป็นผู้นำด้านการส่งออกสิ่งพิมพ์ของภูมิภาคนี้ สุดท้ายนี้ ดิฉันใคร่ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่านในค่ำคืนนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นของท่าน ที่ทางสมาคมจะส่งต่อไปยังการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเซีย ครั้งที่ ๑๒ ที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ สามารถนำรางวัลกลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศแก่อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย และประเทศชาติ และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ และพบกับความสำเร็จในทุกด้านสืบไป (นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์) นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ผลการประกวด

Scg Paper Award Best In Sheetfed Offset

Awards Winner 9th

Scg Paper Award Best In More Than One Production Process

Awards Winner 9th

Konica Minolta Award Best In Creative Use Of Digital Technology

Awards Winner 9th

Ferrostaal Award Best Creativity In Printing Applications & Designs

Awards Winner 9th

Fuji Xerox Award Best In Digital Printing

Awards Winner 9th

Ditp Award Best In Packaging Printing And Converting Processes

Awards Winner 9th