สารจาก นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นที่น่ายินดีที่อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ได้มีการพัฒนาศักยภาพมาโดยตลอด สามารถสร้างกระบวนการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคงทั้งภายในประเทศและการส่งออก สามารถคงอัตราการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับป้องกันสินค้ามิให้เกิดความเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้าย ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมต่อการจัดประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ในครั้งนี้โดยเฉพาะแนวความคิดของการจัดงาน ๓๖๐ The Supremacy in print ที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพงาน มาตรฐาน นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงาน จึงถือว่า อุตสาหกรรมการพิมพ์มีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการที่จะเข้าสู่การที่จะเข้าสู่การแข่งขันในเวที AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับประกอบการทุกท่านที่สามารถสร้างคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของ ตนเอง และขออวยพรให้คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องประสบกับความสุขและความ เจริญตลอดไป (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการประกวดที่ผ่านมา (Past Winner) 

Awards Winner 1st

2006

Awards Winner 2nd

2007

Awards Winner 3rd

2008

Awards Winner 4th

2009

Awards Winner 5th

2010

Awards Winner 6th

2011

Awards Winner 7th

2012

Awards Winner 8th

2013